Työterveyspsykologi Outi Kuurtokoski aloittaa 21.1.2019.

Työterveyspsykologi toimii työterveyshuollon moniammatillisessa tiimissä työn psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen kuormituksen asiantuntijana. Työterveyspsykologisten palvelujen tarkoituksena on parantaa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointia ja toimivuutta.

Yksilövastaanottokäyntien tavoitteena on työssä jaksamisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin kartoittaminen ja tukeminen. Käyntien määrä riippuu työnantajan tekemästä työterveyshuollon sopimuksesta.

Työterveyspsykologin asiantuntijuutta voidaan hyödyntää työpaikkaselvityksissä psyykkisten kuormitustekijöiden varhaisessa tunnistamisessa ja ennaltaehkäisemisessä. Lisäksi työterveyspsykologi toimii esimiesten tukena antaen tietoja, neuvontaa ja ohjausta työyhteisön vuorovaikutukseen ja ristiriitatilanteisiin tai muutoksiin liittyvissä asioissa.